Երևան քաղաքի կանաչ գոտիներում հասարակական տարածքների ճարտարապետահատակագծային խնդիրները

Հայցորդ
Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Ճարտարապետություն
ԺԸ.00.01
Առաջատար կազմակերպություն
«Երևաննախագիծ» ՓԲԸ
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված

2022

Ատենախոսության սեղմագիրը
Ա.Հակոբյան (391.15 KB)