Էկոլոգիական սկզբունքով բյուրեղ առաջացնող տեղական բակտերիական միջատասպաններով ինտեգրված պայքարի մշակում անտառի գլխավոր տերևակեր վնասատուների դեմ Արագածոտնի մարզի պայմաններում

Հայցորդ
Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Բուսաբուծություն, խաղողագործություն, պտղաբուծություն և բույսերի պաշտպանություն
Զ.01.02
Խորհուրդ
Առաջատար կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված

2022

Ընդդիմախոս Հ.Հովհաննիսյանի կարծիքը
Հ.Հովհաննիսյան (161.6 KB)
Ընդդիմախոս Ա.Մանվելյանի կարծիքը
Ա.Մանվելյան (356.82 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Երևանի պետական համալսարան (393.8 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ե.Չապանյան (996.47 KB)