Դոցենտի գիտական կոչում շնորհելու թիվ 9Ա/Կ հրամանը

Երևանի պետական համալսարանի գիտական խորհրդի 24.02.2022թ. հ. 7 որոշումը.

1. Տիգրան Աշոտի Խաչիկյանին - իրավագիտություն

2. Աշխեն Ռուբենի Ղարսլյանին - իրավագիտություն մասնագիտությամբ դոցենտի գիտական կոչում շնորհելու մասին:

Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի գիտական խորհրդի 01.03.2022թ. հ. 23/22 որոշումը.

1. Նաիրա Սամվելի Ասլանյանին - մաթեմատիկա մասնագիտությամբ դոցենտի գիտական կոչում շնորհելու մասին:

Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի գիտական խորհրդի 23.03.2022թ. հ. 10 որոշումը.

1. Արգամ Համլետի Արտաշյանին - տնտեսագիտություն մասնագիտությամբ դոցենտի գիտական կոչում շնորհելու մասին:

Files