Դոկտորի գիտական աստիճան շնորհելու թիվ 9Ա-վ2 հրամանը

1.Երևանի պետական համալսարանում գործող ԲՈԿ-ի 051 Կենսաֆիզիկայի մասնագիտական խորհրդի որոշումը Մարինե Աշոտի Փարսադանյանին կենսաբանական գիտությունների դոկտորի (Գ.00.02 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին:

2.ՀՀ ԳԱԱ Գրականության ինստիտուտում գործող ԲՈԿ-ի 003 Գրականագիտության մասնագիտական խորհրդի որոշումը Եվա Ժորայի Մնացականյանին բանասիրական գիտությունների դոկտորի (Ժ.01.01 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին:

3.ՀՀ ԳԱԱ Գրականության ինստիտուտում գործող ԲՈԿ-ի 003 Գրականագիտության մասնագիտական խորհրդի որոշումը Զինաիդա Վանիի Բալայանին բանասիրական գիտությունների դոկտորի (Ժ.01.01 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին:

Files