Ինստիտուտների ազդեցությունը նորարարական ձեռնարկատիրության վրա /ՀՀ օրինակով/

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում
Ը.00.02
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված

2022

Ընդդիմախոս Գ.Ա.Բարխուդարյանի կարծիքը
Գ.Ա.Բարխուդարյան (326.61 KB)
Ընդդիմախոս Մ.Ս.Մելքումյանի կարծիքը
Մ.Ս.Մելքումյան (345.27 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան (411.39 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Հ.Թարփոշյան (591.72 KB)