Բնակչության ֆինանսական վարքագծի և ներդրումային որոշումների կայացման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում

Հայցորդ
Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Ֆինանսներ, հաշվապահական հաշվառում
Ը.00.03
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված

2022

Ընդդիմախոս Հ.Ի.Բեջանյանի կարծիքը
Հ.Ի.Բեջանյան (1.28 MB)
Ընդդիմախոս Հ.Գ.Մնացականյանի կարծիքը
Հ.Գ.Մնացականյան (1.11 MB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտ (1.08 MB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Է.Գրիգորյան (652.52 KB)