Ոչ ստանդարտ աշխատանքային պայմաններում գործող ինտեգրալ սխեմաների նախագծման միջոցների մշակումը

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Էլեկտրոնիկա, միկրո և նանոէլեկտրոնիկա
Ե.27.01
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2022

Հաստատված
Ընդդիմախոս Ա.Տրդատյանի կարծիքը
Ա.Տրդատյան (170.15 KB)
Ընդդիմախոս Ֆ.Գասպարյանի կարծիքը
Ֆ.Գասպարյան (209.87 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Հ.Կոստանյան (840.82 KB)