ՀՀ ներդրումային շուկայի զարգացման արդի հիմնախնդիրները

Հայցորդ
Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում
Ը.00.02
Ընդդիմախոսներ
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված

2022

Ընդդիմախոս Ս.Ա.Դավոյանի կարծիքը
Ս.Ա.Դավոյան (1.75 MB)
Ընդդիմախոս Ա.Ռ.Նռանյանի կարծիքը
Ա.Ռ.Նռանյան (1.52 MB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան (1.68 MB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Լ.Հովնանյան (716.1 KB)