Պոստմոդեռնիստական քրոնոտոպը Դոն Դելիլոյի ստեղծագործության մեջ

Հայցորդ
Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Արտասահմանյան գրականություն
Ժ.01.07
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված

2022

Ընդդիմախոս Գ.Վ.Եղիազարյանի կարծիքը
Գ.Վ.Եղիազարյան (886.65 KB)
Ընդդիմախոս Վ.Ա.Արսենյանի կարծիքը
Վ.Ա.Արսենյան (625.31 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ (857.65 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Է.Ասատրյան (447.66 KB)