Ուսուցչի մասնագիտական ռեֆլեքսիվ հմտությունների զարգացման ուղիները շարունակական կրթության համատեքստում

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Մանկավարժության տեսություն և պատմություն
ԺԳ.00.01
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2022

Հաստատված
Ընդդիմախոս Գ.Հ.Հակոբյանի կարծիքը
Գ.Հ.Հակոբյան (773.4 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Վանաձորի Հովհաննես Թումանյանի անվան պետական համալսարան (818.23 KB)
Ընդդիմախոս Լ.Թ.Ասատրյանի կարծիքը
Լ.Թ.Ասատրյան (1.19 MB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ն.Մատինյան (413.85 KB)