ХГС մակնիշի պողպատից ձուլված գնդերի մխման տեխնոլոգիայի մշակումը և կառուցվածքագոյացման գործընթացի հետազոտումը

Հայցորդ
Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Նյութագիտություն
Ե.16.01
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված

2022

Ատենախոսության սեղմագիրը
Ռ.Պապոյան (1.54 MB)