Հայաստանի «Սթարթափ էկոհամակարգ»-ի զարգացումը՝ որպես տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության տեխնոլոգիաների ոլորտում ներդրումների ներգրավման միջոց

Հայցորդ
Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում
Ը.00.02
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Ընդդիմախոսներ
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված

2022

Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտ (1.67 MB)
Ընդդիմախոս Ա.Խ.Մարկոսյանի կարծիքը
Ա.Խ.Մարկոսյան (1.48 MB)
Ընդդիմախոս Ս.Վ.Խաչիկյանի կարծիքը
Ս.Վ.Խաչիկյան (1.58 MB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Վ.Թումանյան (920.63 KB)