Պրոֆեսորի գիտական կոչում շնորհելու թիվ 12Ա/Կ հրամանը

Խ. Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի գիտական խորհրդի 29.04.2022թ. հ. 7 որոշումը.

1. Աշոտ Վոլոդյայի Գալստյանին - լեզվաբանություն մասնագիտությամբ պրոֆեսորի գիտական կոչում շնորհելու մասին:

ՀՀ ԳԱԱ Ընդհանուր և անօրգանական քիմիայի ինստիտուտի գիտական խորհրդի 18.05.2022թ. հ. 5 որոշումը.

1. Նշան Հովհաննեսի Զուլումյանին - քիմիա մասնագիտությամբ պրոֆեսորի գիտական կոչում շնորհելու մասին:

Վ. Բրյուսովի անվան պետական համալսարանի գիտական խորհրդի 29.04.2022թ. հ. 10 որոշումը.

1. Տիգրան Սուրիկի Թորոսյանին - քաղաքագիտություն

2. Հրանուշ Ժորայի Թովմասյանին - լեզվաբանություն մասնագիտությամբ պրոֆեսորի գիտական կոչում շնորհելու մասին:

Files