Պրոֆեսորի գիտական կոչում շնորհելու թիվ 14Ա/Կ հրամանը

Երևանի պետական համալսարանի գիտական խորհրդի 26.05.2022թ. հ. 9 որոշումը.

1. Գուրգեն Էդիկի Հարությունյանին - ինֆորմատիկա, հաշվողական տեխնիկա և ավտոմատացում մասնագիտությամբ պրոֆեսորի գիտական կոչում շնորհելու մասին:

Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի գիտական խորհրդի 13.05.2022թ. հ. 11 որոշումը.

1. Արարատ Դվինի Գոմցյանին - տնտեսագիտություն մասնագիտությամբ պրոֆեսորի գիտական կոչում շնորհելու մասին:

Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի գիտական խորհրդի 25.05.2022թ. հ. 4 որոշումը.

1. Արմինե Գագիկի Հարությունյանին - բժշկագիտություն մասնագիտությամբ պրոֆեսորի գիտական կոչում շնորհելու մասին:

Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարանի գիտական խորհրդի 12.05.2022թ. հ. 13/2 որոշումը.

1. Գագիկ Վահեի Խաչիկյանին - գրականագիտություն մասնագիտությամբ պրոֆեսորի գիտական կոչում շնորհելու մասին:

Files