12 մատնյա աղու թափածակված խոցերի վիրահատական բուժման բարելավումը

Հայցորդ
Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Վիրաբուժություն
ԺԴ.00.15
Առաջատար կազմակերպություն
«Էրեբունի» բժշկական կենտրոն ՓԲԸ
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2022

Հաստատված
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
«Էրեբունի» բժշկական կենտրոն ՓԲԸ (208.97 KB)
Ընդդիմախոս Հ.Բարսեղյանի կարծիքը
Հ.Բարսեղյան (244.68 KB)
Ընդդիմախոս Ս.Հովհաննիսյանի կարծիքը
Ս.Հովհաննիսյան (228.54 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Արեգ Պետրոսյան (654.95 KB)