Պարկինսոնի հիվանդության մոդելի վրա միջինասիական կոբրայի թույնի և մելանինի պաշտպանիչ ազդեցության պայմաններում սև նյութի նեյրոնների սինապսային պրոցեսները կորտիկոնիգրալ պրոյեկցիաներում

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիա
Գ.00.09
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2022

Հաստատված
Ընդդիմախոս Է․Ավետիսյանի կարծիքը
Է․Ավետիսյան (824.24 KB)
Ընդդիմախոս Ս․Գրիգորյանի կարծիքը
Ս․Գրիգորյան (661.38 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Լ.Խաչատրյան (949.36 KB)