Հիփոթեքային վարկավորման շուկայի զարգացման հիմնախնդիրները (ԱՀ և ՀՀ օրինակով)

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Ֆինանսներ, հաշվապահական հաշվառում
Ը.00.03
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2022

Հաստատված
Ընդդիմախոս Կ. Տուրյանի կարծիքը
Կ. Տուրյան (368.64 KB)
Ընդդիմախոս Հ. Մնացականյանի կարծիքը
Հ. Մնացականյան (706.1 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտ (1.97 MB)
Ատենախոսության անվանում
Ա. Ալեքսանյան (721.21 KB)

2019

Մերժում խորհրդում
Նախկին պաշտպանություն

Թեմա՝ Հիփոթեքային վարկի շուկայի զարգացման հիմնախնդիրները (ՀՀ և ԼՂՀ նյութերով)

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու` Աշոտ Մաթևոսյան

Մասնագիտություն` Ֆինանսներ, հաշվապահական հաշվառում (Ը.00.03)

Թեման հաստատած կազմակերպություն՝ Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան

Խորհուրդ` Տնտեսագիտության (014)

Ընդդիմախոսներ՝ Արմեն ՀակոբյանՀայկ Մանասելյան

Պաշտպանության ամսաթիվ` 14.11.2019