Թեկնածուի գիտական աստիճան շնորհելու թիվ 18Ա-վ1 հրամանը

1. Երևանի պետական համալսարանում գործող ԲՈԿ-ի 050 Մաթեմատիկայի  մասնագիտական խորհրդի որոշումը Վիգեն Հայկի Խալատյանին ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածուի (Ա.01.05 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին:

2. Երևանի պետական համալսարանում գործող ԲՈԿ-ի 049 Ֆիզիկայի մասնագիտական խորհրդի որոշումը Մհեր Արայիկի Դավթյանին ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածուի (Ա.04.03 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին:

3. Երևանի պետական համալսարանում գործող ԲՈԿ-ի 049 Ֆիզիկայի մասնագիտական խորհրդի որոշումը Միշա Արթուրի Աղամալյանին ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածուի (Ա.04.10 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին:

4. Երևանի պետական համալսարանում գործող ԲՈԿ-ի 051 Կենսաֆիզիկայի մասնագիտական խորհրդի որոշումը Նարեկ Նվերի Աբելյանին կենսաբանական գիտությունների թեկնածուի (Գ.00.02 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին:

5. ՀՀ ԳԱԱ Մոլեկուլային կենսաբանության  ինստիտուտում գործող ԲՈԿ-ի 042 Կենսաքիմիայի մասնագիտական խորհրդի որոշումը Հայկ Հովսեփի Բաբիկյանին կենսաբանական  գիտությունների թեկնածուի (Գ.00.03 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին:

6. ՀՀ ԳԱԱ Մոլեկուլային կենսաբանության  ինստիտուտում գործող ԲՈԿ-ի 042 Կենսաքիմիայի մասնագիտական խորհրդի որոշումը Էրիկ Արմենի Արաբյանին կենսաբանական  գիտությունների թեկնածուի (Գ.00.03 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին:

7. ՀՀ ԳԱԱ Մոլեկուլային կենսաբանության  ինստիտուտում գործող ԲՈԿ-ի 042 Կենսաքիմիայի մասնագիտական խորհրդի որոշումը Գայանե Անդրանիկի  Հովհաննիսյանին կենսաբանական  գիտությունների թեկնածուի (Գ.00.04 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին:

8. ՀՀ ԳԱԱ Բուսաբանության  ինստիտուտում գործող ԲՈԿ-ի 035 Բուսաբանության մասնագիտական խորհրդի որոշումը Վահագն Սմբաթի Գևորգյանին կենսաբանական  գիտությունների թեկնածուի (Գ.00.05 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին:

9. Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանում գործող ԲՈԿ-ի 046 Ռադիոտեխնիկայի և էլեկտրոնիկայի մասնագիտական խորհրդի որոշումը Հակոբ Տիգրանի Կոստանյանին տեխնիկական գիտությունների թեկնածուի (Ե.27.01 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին:

10. Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանում գործող ԲՈԿ-ի 046 Ռադիոտեխնիկայի և էլեկտրոնիկայի մասնագիտական խորհրդի որոշումը Մանվել Տիգրանի  Գրիգորյանին տեխնիկական գիտությունների թեկնածուի (Ե.27.01 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին:

11. Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանում գործող ԲՈԿ-ի 046 Ռադիոտեխնիկայի և էլեկտրոնիկայի մասնագիտական խորհրդի որոշումը Հրաչյա Վադիմի Գումրոյանին տեխնիկական գիտությունների թեկնածուի (Ե.27.01 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին:

12. Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանում գործող ԲՈԿ-ի 046 Ռադիոտեխնիկայի և էլեկտրոնիկայի մասնագիտական խորհրդի որոշումը Արսեն Մելքոնի Մոմջյանին տեխնիկական գիտությունների թեկնածուի (Ե.27.01 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին:

13. Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանում գործող ԲՈԿ-ի 046 Ռադիոտեխնիկայի և էլեկտրոնիկայի մասնագիտական խորհրդի որոշումը Տարոն Կարոյի Կապլանյանին տեխնիկական գիտությունների թեկնածուի (Ե.27.01 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին:

14. ՀՀ ԳԱԱ Պատմության  ինստիտուտում գործող ԲՈԿ-ի 004 Հայոց պատմության մասնագիտական խորհրդի որոշումը Նարեկ Գագիկի Շարաֆյանին պատմական  գիտությունների թեկնածուի (Է.00.01 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին:

15. ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության  ինստիտուտում գործող ԲՈԿ-ի 006 Համաշխարհային պատմության մասնագիտական խորհրդի որոշումը Ռաֆիկ Արամի Խաչատրյանին պատմական  գիտությունների թեկնածուի (Է.00.02 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին:

16. Երևանի պետական համալսարանում գործող ԲՈԿ-ի 015 Տնտեսագիտության մասնագիտական խորհրդի որոշումը Հակոբ Վասակի Թարփոշյանին տնտեսագիտության թեկնածուի (Ը.00.02 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին:

17Երևանի պետական համալսարանում գործող ԲՈԿ-ի 015 Տնտեսագիտության մասնագիտական խորհրդի որոշումը Հովհաննես Հարությունի Մելքումյանին տնտեսագիտության թեկնածուի (Ը.00.02 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին:

18. Երևանի պետական համալսարանում գործող ԲՈԿ-ի 015 Տնտեսագիտության մասնագիտական խորհրդի որոշումը Կարեն Իշխանի Սարոյանին տնտեսագիտության թեկնածուի (Ը.00.02 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին:

19. Երևանի պետական համալսարանում գործող ԲՈԿ-ի 015 Տնտեսագիտության մասնագիտական խորհրդի որոշումը Լևոն Աշոտի Հովնանյանին տնտեսագիտության թեկնածուի (Ը.00.02 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին:

20Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանում գործող ԲՈԿ-ի 014 Տնտեսագիտության մասնագիտական խորհրդի որոշումը Էրիկ Մայիսի Գրիգորյանին տնտեսագիտության թեկնածուի (Ը.00.03 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին:

21Վ. Բրյուսովի անվան պետական համալսարանում գործող ԲՈԿ-ի 059 Սլավոնական լեզուների մասնագիտական խորհրդի որոշումը Եվգենիա Նիկոլայի Արեֆևային բանասիրական գիտությունների թեկնածուի (Ժ.02.04 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին:

22. ՀՀ ԳԱԱ Լեզվի ինստիտուտում գործող ԲՈԿ-ի 019 Լեզվաբանության մասնագիտական խորհրդի որոշումը Գոհար Գարեգինի Հակոբյանին բանասիրական  գիտությունների թեկնածուի (Ժ.02.06 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին:

23. Հայկական պետական մանկավարժական համալսարանում գործող ԲՈԿ-ի 020 Մանկավարժության մասնագիտական խորհրդի որոշումը Ժենյա Վազգենի Տեր-Վարդանյանին մանկավարժական գիտությունների թեկնածուի (ԺԳ.00.02 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին:

24. Հայկական պետական մանկավարժական համալսարանում գործող ԲՈԿ-ի 020 Մանկավարժության մասնագիտական խորհրդի որոշումը Անի Սեյրանի Մկրտումյանին մանկավարժական գիտությունների թեկնածուի (ԺԳ.00.02 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին:

Files