Հայաստանի Հանրապետության միգրացիոն քաղաքականությունը. Սահմանադրաիրավական կարգավորման տեսական և կիրառական հիմնախնդիրները

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների դոկտոր
Մասնագիտություն
Հանրային իրավունք
ԺԲ.00.02
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Առաջատար կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված

2022

Ատենախոսության սեղմագիրը
Ա. Հայրապետյան (690.64 KB)
Ընդդիմախոս Ռ. Հակոբյանի կարծիքը
Ռ. Հակոբյան (531.12 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
ՀՀ Ոստիկանության կրթահամալիր (1.39 MB)
Ընդդիմախոս Ն. Սուքիասյանի կարծիքը
Ն. Սուքիասյան (1.3 MB)
Ընդդիմախոս Ռ. Ավագյանի կարծիքը
Ռ. Ավագյան (971.67 KB)