Ֆինանսական վերահսկողության իրավական կարգավորման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում

Հայցորդ
Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Հանրային իրավունք
ԺԲ.00.02
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Առաջատար կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված

2022

Ընդդիմախոս Հ. Ստեփանյանի կարծիքը
Հ. Ստեփանյան (838.02 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Ոստիկանության կրթահամալիր (1.32 MB)
Ընդդիմախոս Ե. Թումանյանցի կարծիքը
Ե. Թումանյանց (1.22 MB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ն. Սարգսյան (1.07 MB)