ՀՀ բուհերում ռիսկերի կառավարման համակարգի ձևավորման և ներդրման հիմնախնդիրները

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Մանկավարժության տեսություն և պատմություն
ԺԳ.00.01
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2023

Հաստատված

2022

Ընդդիմախոս Պ.Հ. Գևորգյանի կարծիքը
Պ. Գևորգյան (1.38 MB)
Ընդդիմախոս Ա.Ա.Աշիկյանի կարծիքը
Ա. Աշիկյան (780.03 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան (1.31 MB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ս. Կարապետյան (414.56 KB)