Բուժման գործընթացին աջակցող հեռահաղորդակցական համակարգի մշակումը

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Հաշվողական մեքենաներ, համալիրներ, համակարգեր, ցանցեր, դրանց տարրերը և սարքավորումները
Ե.13.03
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված

2022

Ընդդիմախոս Ռ.Ռ.Վարդանյանի կարծիքը
Ռ. Վարդանյան (232.54 KB)
Ընդդիմախոս Ա. Կ. Ահարոնյանի կարծիքը
Պաշտոնական ընդդիմախոս Ահարոնյանի կարծիք.pdf (225.91 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Երևանի կապի միջոցների գիտահետազոտական ինստիտուտ (270.15 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ա.Մոմջյան (838.98 KB)