Դոկտորի գիտական աստիճան շնորհելու թիվ 20Ա-վ2 հրամանը

1. Երևանի պետական համալսարանում գործող ԲՈԿ-ի 051 Կենսաֆիզիկայի մասնագիտական խորհրդի որոշումը Սեդա Վիկտորի Մարությանին կենսաբանական գիտությունների դոկտորի (Գ.00.04 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին:

2. Երևանի պետական բժշկական համալսարանում գործող ԲՈԿ-ի 028 Թերապիայի մասնագիտական խորհրդի որոշումը Վարդան Վիկտորի Ծատուրյանին բժշկական գիտությունների դոկտորի (ԺԴ.00.03 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին:

3. Երևանի պետական բժշկական համալսարանում գործող ԲՈԿ-ի 045 Առողջապահության կազմակերպման մասնագիտական խորհրդի որոշումը Գրիգորի Կառլենի Ադամյանին բժշկական գիտությունների դոկտորի (ԺԴ.00.17 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին:

Files