Հայ կոմպոզիտորների դաշնամուրային ստեղծագործությունների ինտոնավորումը ուսուցման գործընթացում

Հայցորդ
Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Դասավանդման և ուսուցման մեթոդիկա (ըստ բնագավառների)
ԺԳ.00.02
Ընդդիմախոսներ
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված

2022

Ընդդիմախոս Ա. Գ. Ասատրյանի կարծիքը
Ա. Ասատրյան (508.36 KB)
Ընդդիմախոս Լ.Ա.Իսկոյանի կարծիքը
Լ. Իսկոյան (288.07 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիա (1.63 MB)
Ատենախոսության սեղմագիր
Ն. Վահանյան (1.33 MB)