Բայի սեռի ձևաբանական, շարահյուսական և իմաստային յուրահատկությունները ժամանակակից թուրքերենում /հայերենի զուգադրությամբ/

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Ընդհանուր և համեմատական լեզվաբանություն
Ժ.02.02
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Առաջատար կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված

2022

Ընդդիմախոս Ռ.Հ. Մելքոնյանի կարծիքը
Ռ. Մելքոնյան (149.65 KB)
Ընդդիմախոս Լ. Ա. Խաչատրյանի կարծիքը
Լ. Խաչատրյան (243.38 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Շ. Զաքարյան (518.67 KB)