Բեգլար Ամիրջանի կատարողական արվեստը

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Երաժշտական արվեստ
ԺԷ.00.02
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված

2022

Ընդդիմախոս Ա. Հարությունյանի կարծիքը
Ա. Հարությունյան (355.46 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիա (357.52 KB)
Ընդդիմախոս Մ.Ա.Ռուխկյանի կարծիքը
Մ. Ռուխկյան (290.39 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Գ. Սալնազարյան (1002.08 KB)