Հագուստը որպես նշանային համակարգ հայ և բրիտանական լեզվամշակույթներում

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Ընդհանուր և համեմատական լեզվաբանություն
Ժ.02.02
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Առաջատար կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված

2022

Ընդդիմախոս Գ.Ռ.Հովհաննիսյանի կարծիքը
Գ.Հովհաննիսյան (195.22 KB)
Ընդդիմախոս Ք.Մ. Հարությունյանի կարծիքը
Ք. Հարությունյան (1.07 MB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Հայ-Ռուսական համալսարան (284.87 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ռ. Մուսեյան (1.63 MB)