Սարկազմը որպես լեզվագործաբանական քննության առարկա /անգլերեն նյութի հիման վրա/

Հայցորդ
Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Ռոմանագերմանական լեզուներ
Ժ.02.07
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված

2022

Ընդդիմախոս Ն.Լ.Հարությունյանի կարծիքը
Ն. Հարությունյան (503.91 KB)
Ընդդիմախոս Լ.Յ. Վարդանյանի կարծիքը
Լ. Վարդանյան (377.67 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Հ. Դանիելյան (646.92 KB)