Ուսուցման գործընթացում օտարերկրացի ուսանողների ինտեգրումը Հայաստանի սոցիալ-մշակութային միջավայր

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Մանկավարժության տեսություն և պատմություն
ԺԳ.00.01
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2023

Հաստատված

2022

Ընդդիմախոս Ռ.Ա.Մարդոյանի կարծիքը
Ռ. Մարդոյան (337.27 KB)
Ընդդիմախոս Լ. Խ. Հայրապետյանի կարծիքը
Լ. Հայրապետյան (264.62 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ա. Ավետիսյան (863.19 KB)