Նոր միացությունների կանխարգելիչ և բուժիչ ազդեցությունը փորձարարական ինսուլտի պայմաններում

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների դոկտոր
Մասնագիտություն
Կենսաքիմիա
Գ.00.04
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Առաջատար կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված

2022

Մերժում խորհրդում
Ընդդիմախոս Ջ.Սարգսյանի կարծիքը
Ջ.Սարգսյան (260.51 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Հայ-Ռուսական համալսարան (328.51 KB)
Ընդդիմախոս Կ.Քուլմզիի կարծիքը
Կ.Քուլմզի (200.32 KB)
Ընդդիմախոս Մ.Սիմոնյանի կարծիքը
Մ.Սիմոնյան (653.69 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ք.Դանիելյան (1.3 MB)