Նոր միացությունների կանխարգելիչ և բուժիչ ազդեցությունը փորձարարական ինսուլտի պայմաններում

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների դոկտոր
Մասնագիտություն
Կենսաքիմիա
Գ.00.04
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Առաջատար կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2022

Մերժում խորհրդում
Ընդդիմախոս Ջ.Սարգսյանի կարծիքը
Ջ.Սարգսյան (260.51 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Հայ-Ռուսական համալսարան (328.51 KB)
Ընդդիմախոս Կ.Քուլմզիի կարծիքը
Կ.Քուլմզի (200.32 KB)
Ընդդիմախոս Մ.Սիմոնյանի կարծիքը
Մ.Սիմոնյան (653.69 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ք.Դանիելյան (1.3 MB)