Իրավունքի ձևերի /աղբյուրների/ համակարգը Հայաստանի Հանրապետությունում /տեսական-իրավական վերլուծություն/

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Պետության և իրավունքի տեսություն և պատմություն, պետական և իրա­վական ուսմունքների պատմություն
ԺԲ.00.01
Առաջատար կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Հետաձգված
Ավարտված

2022

Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Եվրասիա միջազգային համալսարան (371.53 KB)
Ընդդիմախոս Հ.Մ. Ստեփանյանի կարծիքը
Հ. Ստեփանյան (183.99 KB)
Ընդդիմախոս Հ.Զ. Սարգսյանի կարծիքը
Հ. Սարգսյան (119.96 KB)
Ատենախոսության սեղմագիր
Լ. Հարությունյան (330.02 KB)