Հայ Ավանդական օրորներ

Հայցորդ
Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Երաժշտական արվեստ
ԺԷ.00.02
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված

2023

Ընդդիմախոս Ա. Ս. Արևշատյանի կարծիքը
Ա.Ս. Արևշատյան (428.72 KB)
Ընդդիմախոս Գ.Ա. Ամիրաղյանի կարծիքը
Գ.Ա. Ամիրաղյան (607 KB)

2022

Ատենախոսության սեղմագիրը
Ա.Ս. Հակոբյան (268.43 KB)