Ֆիզիկայի հիմնարար սկզբունքները և մեթոդները որպես ավագ դպրոցում սովորողների ստեղծագործական մտածողության զարգացման միջոց

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Դասավանդման և ուսուցման մեթոդիկա (ըստ բնագավառների)
ԺԳ.00.02
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2023

Հաստատված
Ընդդիմախոս Հ.Ս. Միքայելյանի կարծիքը
Ընդդիմախոս Համլետ Միքայելյանի կարծիքը.pdf (1.78 MB)
Ընդդիմախոս Ն.Ա. Սաֆարյանի կարծիքը
Ն. Սաֆարյան (1.42 MB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան (664.77 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ն.Մովսիսյան (1.03 MB)