ՀՀ բանկային համակարգում ակտիվների որակի կարգավորման արդիականացում

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Ֆինանսներ, հաշվապահական հաշվառում
Ը.00.03
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված

2023

Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան (251.63 KB)
Ընդդիմախոս Մ.Ա. Աբրամովայի կարծիքը
Մ.Ա. Աբրամովա (1.13 MB)
Ընդդիմախոս Մ.Ս. Գրիգորյանի կարծիքը
Մ.Ս. Գրիգորյան (204.65 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Մ.Տոնիկյան (1.45 MB)