Թեկնածուի գիտական աստիճան շնորհելու թիվ 4Ա-վ1 հրամանը

1. Երևանի պետական համալսարանում գործող ԲՈԿ-ի 049 Ֆիզիկայի մասնագիտական խորհրդի որոշումը Լևոն Արամի Օդաբաշյանին ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածուի (Ա.04.03 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին:

2. ՀՀ ԳԱԱ Օրգանական և դեղագործական քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոնում գործող ԲՈԿ-ի 010 Քիմիայի մասնագիտական խորհրդի որոշումը Զարուհի Հրանտի Հովակիմյանին քիմիական գիտությունների թեկնածուի (Բ.00.03 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին:

3. ՀՀ ԳԱԱ Կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի ԳԿ-ում  գործող ԲՈԿ-ի 036 Կենդանաբանության մասնագիտական խորհրդի որոշումը Անդրանիկ Արայի Գյոնջյանին կենսաբանական  գիտությունների թեկնածուի (Գ.00.08 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին:

4.ՀՀ ԳԱԱ Կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի ԳԿ-ում  գործող ԲՈԿ-ի 036 Կենդանաբանության մասնագիտական խորհրդի որոշումը Հռիփսիմե Հովհաննեսի Կոբելյանին կենսաբանական  գիտությունների թեկնածուի (Գ.00.08 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին:

5.Ճարտարապետության  և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանում գործող ԲՈԿ-ի 030 Շինարարության մասնագիտական խորհրդի որոշումը Արմեն Վալերիկի Հարությունյանին տեխնիկական գիտությունների թեկնածուի (Ե.23.03 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին:

6.ՀՀ ԳԱԱ Լեզվի ինստիտուտում գործող ԲՈԿ-ի 019 Լեզվաբանության մասնագիտական խորհրդի որոշումը Շուշանիկ Իշխանի Զաքարյանին բանասիրական  գիտությունների թեկնածուի (Ժ.02.02 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին:

7.Երևանի պետական  համալսարանում գործող ԲՈԿ-ի 058 Մանկավարժության մասնագիտական խորհրդի որոշումը Անահիտ Սանդրոյի Ավետիսյանին մանկավարժական գիտությունների թեկնածուի (ԺԳ.00.01 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին:

8.Հայկական պետական մանկավարժական համալսարանում գործող ԲՈԿ-ի 020 Մանկավարժության մասնագիտական խորհրդի որոշումը Նաիրա Յուրայի Վահանյանին մանկավարժական գիտությունների թեկնածուի (ԺԳ.00.02 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին:

9. ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի  ինստիտուտում գործող ԲՈԿ-ի 016 Արվեստագիտության մասնագիտական խորհրդի որոշումը Գոռ Աշոտի Սալնազարյանին արվեստագիտության թեկնածուի (ԺԷ.00.02 թվանիշով) գիտական աստիճան շնորհելու մասին:

Files