Ուսանողների մասնագիտական խոսքային կոմպետենցիայի ձևավորումը տեխնիկական բուհում ռուսերենի ուսուցման գործընթացում

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Դասավանդման և ուսուցման մեթոդիկա (ըստ բնագավառների)
ԺԳ.00.02
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Առաջատար կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված

2023

Վերադարձ խորհուրդ
Ընդդիմախոս Ի.Ռ. Սարգսյանի կարծիքը
Ի.Ռ. Սարգսյան (1.79 MB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Հայ-Ռուսական համալսարան (643.84 KB)
Ատենախոսության սեղմագիր
Ք.Ա.Մարգարյան (445.17 KB)