ՀՀ հասարակական-քաղաքական կյանքը 1991-2000թթ.

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Հայոց պատմություն
Է.00.01
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված

2023

Ընդդիմախոս Լ.Ս.Զաքարյանի կարծիքը
Լ.Ս.Զաքարյան (403.66 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Վ.Սիմոնյան (425.55 KB)