Հիդրոդինամիկական նիվելերացման համակարգի կատարելագործումը և չափման ճշտության աստիճանի բարձրացումը

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Գեոդեզիա, ներառյալ քարտեզագրություն և կադաստր
Ե.23.06
Առաջատար կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Կարգավիճակ
Ընթացքի մեջ
Ավարտված

2024

Ընդդիմախոս Պ.Էֆենդյանի կարծիքը
Պ.Էֆենդյան (225.6 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան (469.14 KB)
Ընդդիմախոս Է.Խաչատրյանի կարծիքը
Է.Խաչատրյան (235.5 KB)

2023

Ատենախոսության սեղմագիրը
Ա.Ծատուրյան (533.49 KB)