Մի քանի անոմալ պոկման ռեակցիաների բացահայտում՚ պոկման ընդհանրացված կանոնի լույսի տակ

Հայցորդ
Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Օրգանական քիմիա
Բ.00.03
Խորհուրդ
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

1998

Հաստատված