Հայաստանի տարածքում գտնվող ջերմային և երկրաքիմիական անոմալիաներով տեղանքներից էքստրեմոֆիլ մանրէների մեկուսացումը և ուսումնասիրումը

Հայցորդ
Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Միկրոբիոլոգիա. կենսատեխնոլոգիա
Գ.00.07
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2003

Հաստատված