Շրջանառող իմունային համալիրները ուղեղի իշեմիկ և հեմոռագիկ կաթվածների ժամանակ

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Մոլեկուլային և բջջային կենսաբանություն
Գ.00.03
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2004

Հաստատված