Ավտոմատ չափիչ համալիրներ անտենաների բնութագրերը մոտակա դաշտի մեթոդով միլիմետրային ալիքների տիրույթում որոշելու համար

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների դոկտոր
Մասնագիտություն
Ռադիոտեխնիկա և կապ
Ե.12.00
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2007

Հաստատված