Տարրական դպրոցի ուսուցչի մանկավարժական տեխնիկայի փձավորման մեթոդներն ու միջոցները

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Մանկավարժության տեսություն և պատմություն
ԺԳ.00.01
Ընդդիմախոսներ
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2009

Հաստատված