Տեխնոլոգիական գործընթացների կառավարման վիճակագրական մոդելների մշակումը (ֆլոտացիայի գործընթացի օրինակի վրա)

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Կառավարում, կառավարման համակարգեր և դրանց տարրերը
Ե.13.01
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2009

Հաստատված