ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտ (Երաժշտական արվեստ)

Կազմակերպություն
Մասնագիտություն
Հարցեր
 1. Հայ հոգևոր երգարվեստը 5-7-րդ դարերում:
 2. Ռենեսանսի պատմական կատեգորիան՝ կարոլինգյան ռենեսանս, XII դարի ռենեսանս, Վերածնության դարաշրջան: Երաժշտական Վերածննդի վերաբերյալ հիմնական գրականությունը:
 3. Սոնատայնության սկզբունքը երաժշտության մեջ:
 4. Հայ հոգևոր երգարվեստը 7-8-րդ դարերում:
 5. Բարոկկոյի դարաշրջանը երաժշտական մշակույթում՝ պատմական փուլերը և գեղարվեստական անհատականությունները:
 6. Լադ: Լադերի համակարգը: Լադի հիմնախնդիրը հարմոնիայի տեսության մեջ:
 7. Տաղերի արվեստի սկզբնավորումը և զարգացումը:
 8. Յո.Ս.Բախի ժառանգության ընկալումը 1750-2010թթ.: Հիմնական աշխատությունները բախագիտության բնագավառում:
 9. Ինտերվալային համակարգերի սեռերը /պենտատոնիկա, դիատոնիկա, քրոմատիկա, միկրոքրոմատիկա և այլն/:
 10. Գրիգոր Նարեկացու տաղերը:
 11. Բեթհովենագիոտւթյունը 19-20-րդ դարերում:
 12. Հայ ժողովրդական երգարվեստի հիմնական ժանրերը: Վիպական և պատմական երգեր: Աշխատանքային երգեր: Քնարական երգեր: Ծիսական երգ-երաժշտությունը Հայաստանում:
 13. Հայ հոգևոր երգարվեստը 10-14-րդ դարերում:
 14. Ռոմանտիկ կոմպոզիտորների գրական ժառանգությունը:
 15. Համահնչյունը որպես հարմոնիայի սպեցիֆիկ գործոն, համահնչյունների հիմնական տեսակները: Կոնսոնանս և դիսոնանս:
 16. Ներսես Շնորհալին որպես երաժիշտ և երգահան:
 17. Երաժշտական դրամայի պրոբլեմը 19-րդ դարում:
 18. Մոդուլյացիա: Մոդուլյացիա և շեղում:
 19. Աշուղների արվեստը, Սայաթ-Նովա:
 20. Սիմֆոնիկ պոեմ` ժանրի պատմությունն ու գեղագիտությունը:
 21. Հարմոնիա և ձևակառուցում: Կադենցիաներ: Դասական երաժշտական ձևերի հարմոնիկ կառուցվածքի սկզբունքները:
 22. Նոր հայկական ձայնագրության գյուտը և նրա նշանակությունը:
 23. Էքսպրեսիոնիզմը 20-րդ դարի գեղարվեստական մշակույթում:
 24. Ք.Քուշնարյանի տեսությունը հայ երաժշտության լադային համակարգի մասին:
 25. Տիգրան Չուխաճյանի ստեղծագործության պատմական նշանակությունը: Երաժշտագիտական գրականությունը Չուխաճյանի մասին:
 26. Երաժշտագիտական գրականությունը Գլինկայի մասին:
 27. Պոլիֆոնիա: Կոնտրապունկտ: Բազմաձայնության զարգացման հիմնական փուլերը Միջնադարում և Վերածնության դարաշրջանում:
 28. Քրիստափոր Կարա-Մուրզայի ստեղծագործական դիմանկարը:
 29. Երաժշտագիտական գրականությունը Մ.Պ.Մուսորգսկու մասին: Օպերաների նորարարական նշանակությունը:
 30. Խիստ ոճի կոնտրապունկտը և դրա ավանդույթները 18-20-րդ դդ. երաժշտության մեջ:
 31. Մակար Եկմալյանի ստեղծագործական դիմանկարը:
 32. Երաժշտագիտական գրականությունը Ն.Ա.Ռիմսկի-Կորսակովի մասին:
 33. Հայ երաժշտության կվարտային հնչյունաշարի հիմնական համակարգերը: Հիպոդորիական-էոլական համակարգ, դորիական մինոր: Իոնական-միքսոլիդիական մաժոր:
 34. Կոմիտասի ստեղծագործության պատմական նշանակությունը:
 35. Երաժշտագիտական գրականությունը Պ.Ի.Չայկովսկու մասին:
 36. Մեսսա: Դրա տեսակների դասակարգումը: Վերածննդի դարաշրջանի վարպետնեևրի մեկնաբանման սկզբունքները:
 37. Ալեքսանդր Սպենդիարյանի ստեղծագործական դիմանկարը: «Ալմաստ»:
 38. Ռուսական սիմֆոնիզմի զարգացման ուղիները 19-րդ դարում:
 39. Իմիտացիոն պոլիֆոնիա: Իմիտացիոն ձևերի դասակարգումը: Մեկնաբանման առանձնահատկությունները տարբեր դարաշրջաններում:
 40. Արմեն Տիգրանյանի ստեղծագործական դիմանկարը: «Անուշ» և «Դավիթ Բեկ»:
 41. Ուշ ռոմանտիզմը, պոստռոմանտիզմը և նեոռոմանտիզմը երաժշտության մեջ:
 42. Ֆուգայի բաղադրիչների /թեմա, պատասխան, հակաշարադրանք, ինտերմեդիա/ բնութագիրը: Դրանց էվոլյուցիան ֆուգայի զարգացման պատմության մեջ:
 43. Ռոմանոս Մելիքյանի ստեղծագործական դիմանկարը: Ռ.Մելիքյանը և ազգային կամերային-վոկալ երաժշտության զարգացումը:
 44. Ս.Վ.Ռախմանինով: Գրական ժառանգությունը: Երաժշտագիտական գրականությունը Ռախմանինովի մասին:
 45. Ֆուգան և դրա զարգացման հիմնական փուլերը:
 46. Արամ Խաչատրյանի ստեղծագործության պատմական նշանակությունը:
 47. Ա.Ն.Սկրյաբինի ստեղծագործական էվոլյուցիան:
 48. Բարդ /բազմաթեմային/ ֆուգան և դրա տարատեսակները:
 49. Երաժշտական թատրոնը Հայաստանում (1930-1960թթ.):
 50. Ի.Ֆ.Ստրավինսկի: Գրական ժառանգությունը: Երաժշտագիտոական գրականությունը Ստրավինսկու մասին:
 51. Ս.Ի.Տանեևի աշխատությունները:
 52. Սիմֆոնիկ երաժշտության զարգացումը Խորհրդային Հայաստանում:
 53. Երաժշտագիտական գրականությունը Ս.Ս.Պրոկոֆևի մասին:
 54. Պրելյուդիան և ֆուգան 19-րդ դարի կոմպոզիտորների ստեղծագործության մեջ:
 55. Ալեքսանդր Հարությունյան, Առնո Բաբաջանյան, Էդվարդ Միրզոյան:
 56. Երաժշտագիտական գրականությունը Դ.Դ.Շոստակովիչի մասին:
 57. Պրելյուդների և ֆուգաների ցիկլերը 20-րդ դարի երաժշտության մեջ:
 58. Էդգար Հովհաննիսյան, Ավետ Տերտերյան:
 59. Ռոմանտիզմի հասկացությունը երաժշտական գիտության մեջ:
 60. Ակորդ: Ակորդի կատեգորիայի պատմական էվոլյուցիան: Ակորդի հասկացությունը 20-րդ դարի երաժշտական-տեսական գրականության մեջ: