Բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի և պարօդոնտի ախտահարման առանձնահատկությունները վիրուսային հեպատիտներով հիվանդների մոտ

Հայցորդ
Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Ստոմատոլոգիա
ԺԴ.00.12
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2010

Հաստատված