Դատական քաղաքականությունը Հայաստանի Հանրապետությունում

Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների դոկտոր
Մասնագիտություն
Պետության և իրավունքի տեսություն և պատմություն, պետական և իրա­վական ուսմունքների պատմություն
ԺԲ.00.01
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2012

Հաստատված