Թուրքիայի հանրապետության զինված ուժերի արդիականացման գործընթացը 20-րդ դարի վերջերին - 21-րդ դարի սկզբներին

Հայցորդ
Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Համաշխարհային պատմություն
Է.00.02
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված

2013

Հաստատված