Արդի հայ կրկեսի կազմավորումը և գեղարվեստական յուրահատկությունները

Գիտական ղեկավար/Խորհրդատու
Հայցվող գիտական աստիճան
Գիտությունների թեկնածու
Մասնագիտություն
Թատերական արվեստ. կինոարվեստ, հեռուստատեսություն
ԺԷ.00.01
Թեման հաստատած կազմակերպություն
Պաշտպանության ամսաթիվ
Ավարտված
1994
Հաստատված