Հրամաններ

2023 թվականի հունիսի 28-ի 11Ա-վ1 հրամանով շնորհվեց 8 գիտական աստիճան
2023 թվականի հունիսի 6-ի 10Ա-վ1 հրամանով շնորհվեց 8 գիտական աստիճան
2023 թվականի մայիսի 5-ի 9Ա-վ1 հրամանով շնորհվեց 5 գիտական աստիճան
2023 թվականի ապրիլի 18-ի 8Ա-վ1 հրամանով շնորհվեց 3 գիտական աստիճան