Հրամաններ

2022 թվականի դեկտեմբերի 22-ի 25Ա-վ1 հրամանով շնորհվեց 13 գիտական աստիճան
2022 թվականի նոյեմբերի 22-ի 24Ա-վ1 հրամանով շնորհվեց 6 գիտական աստիճան
2022 թվականի նոյեմբերի 22-ի 20Ա-վ2 հրամանով շնորհվեց 1 գիտական աստիճան