Հրամաններ

2022 թվականի հուլիսի 7-ի 13Ա-վ1 հրամանով շնորհվեց 6 գիտական աստիճան
2022 թվականի հունիսի 24-ի 12Ա-վ1 հրամանով շնորհվեց 6 գիտական աստիճան
2022 թվականի հունիսի 2-ի 11Ա-վ1 հրամանով շնորհվեց 2 գիտական աստիճան
2022 թվականի մայիսի 12-ի 10Ա-վ1 հրամանով շնորհվեց 5 գիտական աստիճան
2022 թվականի մայիսի 12-ի 5Ա-վ2 հրամանով շնորհվեց 3 գիտական աստիճան