Հրամաններ

2023 թվականի դեկտեմբերի 14-ի 71-Ա հրամանով շնորհվեց 1 գիտական կոչում
2023 թվականի նոյեմբերի 14-ի 54-Ա հրամանով շնորհվեց 1 գիտական աստիճան
2023 թվականի նոյեմբերի 14-ի 55-Ա հրամանով շնորհվեց 9 գիտական աստիճան
2023 թվականի նոյեմբերի 14-ի 57-Ա հրամանով շնորհվեց 1 գիտական կոչում
2023 թվականի հոկտեմբերի 17-ի 40-Ա հրամանով շնորհվեց 6 գիտական աստիճան
2023 թվականի սեպտեմբերի 27-ի 29-Ա հրամանով շնորհվեց 10 գիտական աստիճան
2023 թվականի սեպտեմբերի 18-ի 16Ա-վ1 հրամանով շնորհվեց 3 գիտական աստիճան